گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه

Middle East Investment Mahd Group

  • ۰۲۱-۸۸۸۸۸۹۱۱-۱۲
  • ۰۲۱-۸۸۸۸۸۹۱۳
  • خیابان گاندی جنوبی – خیابان پنجم – پلاک ۱۹، تهران ۱۵۱۷۶۴۳۱۱۸
  • mahdgroup.com

فرم تماس با ما