گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه

Middle East Investment Mahd Group

خدمات تحقیقاتی آرین گستر (تگ)

شرکت خدمات تحقیقاتی آرین گستر (TAG) یک شرکت پویا در بازرگانی و سرمایه گذار کسب و کار محور است. این شرکت در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده است.
شرکت TAG علم و دانش، تحقیقات پیشرفته ، قابلیت های توسعه ای ، نوآوری و ابتکار در فنآوری را با منابع قوی مالی، گستردگی کسب و کار، امکانات توزیع و تخصص و تجربه در راهبری شرکت های داخلی و خارجی گروه صنعتی گلرنگ در هم می آمیزد. ما به نوبه خود پدید آورنده ایده های جدید به خصوص در فناوری زیستی برای رسیدن به کسب و کار موفق بوده ، و تجارت بین المللی خود را از طریق توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معتبر توسعه می دهیم.

  • ۸۸۷۹۲۱۳۳ - ۰۲۱
  • ۸۸۷۹۲۱۳۵ - ۰۲۱
  • http://www.tagbiotek.com
  • تهران - خیابان گاندی جنوبی - کوچه پنجم - پلاک ۱۹ - واحد ۶