گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه

Middle East Investment Mahd Group

مهندسین مشاور افق خاور میانه

شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه فعالیت هاي فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۴ تاسیس گردید. این شرکت همواره تلاش نموده تا با تکیه بر دانش و تجربه بالاي کارشناسان مجرب و همکاري شرکت هاي بزرگ داخلی و همچنین با استفاده از آخرین نسخ نرم افزارهاي تخصصی و بسیار پیشرفته،خدمات مهندسی و مشاوره اي خود را در حد استانداردهاي بین المللی ارائه نماید.
پی جویی ها و اکتشافات چکشی، پیشنهاد شبکه حفاريها و نظارت بر عملیات حفاري اکتشافی شامل آماده سازي سایت
(نظارت بر احداث جاده هاي دسترسی) نظارت دستگاهی، لاگینگ (لیتولوژي، مینرالوژي، ژئوتکنیک) و بایگانی مغزه ها و اجراي پروژه هاي حفاري به روش پودري و مغزه گیري، نمونه سازي، تفسیر اطلاعات در نرم افزارهاي معدنی (دیتاماین، سورپک و … )، مدل سازي (تهیه مدلهاي لیتولوژي، ساختاري، عیاري) و تخمین ذخیره، طراحی استخراجی، برنامه ریزي تولید و مطالعات فنی و اقتصادي، مهندسی سنگ و ژئوتکنیک، ایمنی و محیط زیست، مطالعات آب شناسی، نظارت بر عملیات بهره برداري و استخراج ماده معدنی، اجراي صحیح، شفاف و حرفه اي پروژه هاي اکتشافی جزء اهداف اصلی شرکت شرکت مهندسین مشاور افق معادن خاورمیانه بوده و این شرکت آماده همکاري با کلیه فعالان بخش معدن در زمینه اکتشاف و سرمایه گذاري می باشد.

  • ۸۶۰۸۲۳۳۶ - ۰۲۱
  • ۸۶۰۸۲۳۳۶ - ۰۲۱
  • تهران – خیابان گاندي جنوبی- کوچه پنجم- پلاك ۱۹ - طبقه همکف- واحد ۱