گروه مهدسرمایه گذاری خاورمیانه

Middle East Investment Mahd Group

چشم انداز

چشم انداز مهد سرمايه گذاري خاورميانه
 

  • شناخته شدن به عنوان یک هلدینگ متمایز و ارزش آفرین برای مشتریان.
  • کسب جایگاه برتر رقابت استراتژیک در شبکه اقتصادی و اجرایی کشور، درچارچوب قوانین.
  • تبدیل شدن به یک  هلدینگ و مرکز جامع ضابطین اجرایی در امر اصالت کالا با دارا بودن معیارها و استاندارد های جهانی در شبکه اقتصادی کشور، در جهت تامین منافع کلیه ذینفعان و نظام جمهوری اسلامی ایران.
  • جلب رضایت و وفاداری مشتریان از طریق تعامل مستمر و نزدیک.
  • توانمند سازی سرمایه های انسانی و تغییر در نگرش و رفتار آن ها ، همراه با ایجاد محیط سازمانی بر انگیزاننده و قائل شدن ارزش و احترام، برای همه کارکنان از طریق ایجاد فرهنگ سازمانی یادگیرنده.
  • خلق مزیت رقابتی پایدار با هدف نفوذ و کسب سهم از مشتریان و بازار، از طریق ایجاد و توسعه شایستگی های کلیدی در حوضه های مختلف خدمات اقتصادی

         ( خرد،شرکتی،سرمایه گذاری و اختصاصی)

  • تلاش در جهت ارتقای ارزش و اعتبار نام تجاری و تصویر اجتماعی شرکت، به عنوان هویت (برند) برتر در نظام اقتصادی کشور.
  • ایفای مسئولیت اجتماعی در جهت افزایش رفاه جامعه و تقویت تولید و ایجاد پایداری در توسعه اقتصادی کشور به عنوان عضوی فعال و پیشرو .